Przeprowadziliśmy konsultacje w zakresie wdrożenia wymagań nowych norm dotyczących Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 oraz zmian w istniejącym ZSZ pod kątem efektywności dla Sitech Sp. z o.o.