Przeprowadziliśmy konsultacje w zakresie zarządzania chemikaliami dla firmy Lek S.A.