Przeprowadziliśmy konsultacje w zakresie wymagań normy ISO 9001 dla firmy Bioagra S.A.