Przeprowadziliśmy konsultacje w zakresie wdrożenia wymagań nowych norm dotyczących SZJ wg ISO 9001:2015 oraz SZŚ wg ISO 14001:2015.