Przeprowadziliśmy konsultacje w zakresie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 dla Colep Polska Sp. z o.o.