Przeprowadziliśmy konsultacje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla firmy Essity Operations Poland Sp. z o.o.