Przeprowadziliśmy konsultacje w zakresie gospodarki odpadami medycznymi dla firmy Kimball Electronics Poland Sp. z o.o.