Przeprowadziliśmy konsultacje w zakresie emisji do powietrza dla firmy NKT S.A.