Przeprowadziliśmy konsultacje w zakresie dostosowanie Systemu Zarządzania Środowiskowego do wymagań nowego wydania normy ISO 14001 dla GKN Driveline Polska Sp. z o.o.