Przeprowadziliśmy konsultacje w zakresie dostosowania SZŚ do wymagań nowego wydania normy ISO 14001:2015 dla GKN Driveline Polska Sp. z o.o.