Przeprowadziliśmy konsultacje w zakresie dostosowania systemu zarządzania środowiskowego do wymagań nowej normy ISO 14001:2015 dla Kirchhoff Polska Sp. z o.o.