Przeprowadziliśmy konsultacje w zakresie dostosowania systemu zarządzania środowiskowego do wymagań nowej normy ISO 14001:2015 dla Anwil S.A.06