Przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH i CLP dla ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.