Przeprowadziliśmy konsultacje w zakresie dostosowania systemu zarządzania środowiskowego do wymagań nowej normy ISO 14001:2015 dla Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o.30