Przeprowadziliśmy konsultacje w zakresie dostosowania istniejącego ZSZ do wymagań norm ISO 9001 oraz ISO 14001 dla KINGSPAN Sp. z o.o.