Przeprowadziliśmy konsultacje w zakresie dokonania zgłoszeń mieszanin chemicznych w systemie ELDIOM dla firmy Kerry Polska Sp. z o.o.