Przeprowadziliśmy konsultacje w dostosowaniu Systemu Zarządzania Środowiskowego do wymagań nowej normy ISO 14001:2015 dla Mitsubishi Electric Europe B.V. Polish Branch