Przeprowadziliśmy konsultacje pod kątem spełnienia nowych wymagań normy ISO 14001:2015 dla Shiloh Industries Sp. z o.o.