Przeprowadziliśmy konsultacje z dostosowania systemu zarządzania jakością do wymagań nowej normy ISO 9001:2015 dla Głuchołaskie Zakłady Papiernicze Sp. z o.o.