Przeprowadziliśmy indywidualne konsultacje dla audytora wewnętrznego systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2011.