Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności

Sektor spożywczy każdego dnia styka się z wymogami konsumentów i prawa wobec ich produktów. Kluczowe jest zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Szkolenie pokazuje, że wdrożenie tego systemu w oparciu o normę ISO 22000 przestawi całą organizację na zapobiegawczy sposób myślenia. System podnosi także wiarygodność firmy i pozwala uzyskać przewagę rynkową. Pomaga zapobiegać błędom, które mogą być niebezpieczne i kosztowne.

Szkolenie zaprezentuje zagrożenia biologiczne, chemiczne i fizyczne.  Poznać będzie można wymagania Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej (GMP/GHP) oraz powiązania z systemem HACCP i ISO 9001. Omówione zostaną sposoby wdrożenia systemu zarządzania dotyczącego żywności.

Żywność jest podstawowym produktem życia codziennego. Dobrze zorganizowana i bezpieczna produkcja prowadzi do minimalizacji kosztów i zadowolenia konsumenta.

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia, które krok po kroku omówi system zarządzania bezpieczeństwem żywności.