Zintegrowane Systemy Zarządzania

Ciekawe szkolenia dla audytorów

Szkolenie na audytora wewnętrznego obejmuje zagadnienia z nowymi regulacjami i normami. W trakcie naszych szkoleń uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które pomogą usprawnić organizację przebiegu procesów w firmie. Uzyskane w trakcie szkoleń kompetencje ułatwią audytorowi wewnętrznemu wprowadzenie do firmy zasad bezpieczeństwa oraz minimalizację ryzyka. Nasi trenerzy to doświadczeni specjaliści, którzy dużą wagę przykładają do praktycznego zastosowania nabytej wiedzy. Audytorzy wewnętrzni, którzy brali udział w naszym szkoleniu wysoko oceniają kompetencje prowadzących zajęcia, a również ich formę i zakres. Zapraszamy do kontaktu z Akademia EcoMS oraz sprawdzenia oferty szkoleń.

Mnogość obszarów audytu

Audytor wewnętrzny ISO 14001:2015 odpowiada za obszar ochrony środowiska, w którym ostatnio pojawiła się nowa norma ISO 14001:2015. Szkolenia więc będą obejmować zagadnienia z bardzo świeżymi regulacjami i ich praktycznym zastosowaniem, pamiętając oczywiście o EMAS. Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015 nadzoruje zarządzanie jakością w firmie. Tu również niedawno została wydana nowa norma ISO 9001:2015. Jakość jest bardzo istotna z punktu widzenia końcowego odbiorcy – warto wcielić w życie firmy jej regulacje. Niezmiernie ważne dla właściwej organizacji i odpowiedniego przebiegu procesów w firmie jest stosowanie się do normy OHSAS 18001:2007, za którą odpowiada audytor wewnętrzny systemu zarządzania BHP. Szkolenie zapewni mu aktualną wiedzę, a efektem będzie bezpieczne funkcjonowanie organizacji i minimalizacja ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń. Efektywne wykorzystanie energii wiąże się nie tylko z kosztami, ale ma istotne znaczenie także dla środowiska naturalnego dlatego ważne jest odpowiednie zarządzanie energią. Szkolenie w tym zakresie oparte jest o normę ISO 50001:2011.

Audytor ma rozległą wiedzę. My wskażemy, jak umiejętnie i w ciekawy sposób można ją przekazać na szkoleniach wewnętrznych. Oferujemy również coaching, który wspiera rozwój osobisty i zawodowy audytora. Dzięki niemu audytorzy nauczą się zastępować złe nawyki, nowymi i pożądanymi. A wskazówki dotyczące dalszej pracy nad rozwojem zawodowym, będą ściśle związane z właściwym przygotowaniem i przeprowadzeniem audytu oraz raportowaniem.