Zarządzanie Energią

Zarządzanie Energią wg ISO 50001

Energia jest niezbędnym czynnikiem dla funkcjonowania firm i w obecnych czasach standardem staje się użytkowanie jej z zapewnieniem, jak najlepszej efektywności, szczególnie tam, gdzie stanowi istotną pozycję kosztową.

Równie istotną kwestią jest  bezpieczeństwo, jakie musi być zapewnione w czasie prac  przy urządzeniach elektroenergetycznych.

Szkolenia z zarządzania energią wg ISO 50001

Norma ISO 50001 jest niezbędna w stworzeniu systemu zarządzania energią. Zmierza ku racjonalizacji wykorzystania energii w każdym podmiocie, który  wprowadzi zarządzanie energią z wykorzystaniem jej zasad.  Szkolenie z zakresu ISO 50001 wskaże, jak zaprojektować system i zaangażować wszystkie służby, na każdym szczeblu organizacji.. Pomożemy w identyfikacji obszarów znaczącego zużycia energii oraz wymagań prawnych, które ich dotyczą. Podpowiemy, w których obszarach działalności firmy szukać pomysłów na poprawę wyniku energetycznego i jak wyznaczyć odpowiednie wskaźniki  wyniku energetycznego. Wskażemy rozwiązania w zakresie monitoringu zużyć energii, wskaźników wyniku energetycznego. Należy pamiętać o obowiązkach, jakie musi wypełniać pełnomocnik, audytor wewnętrzny ISO 50001 i uczestnik zespołu energetycznego.

Zwrócimy także uwagę na nietypowe aspekty, jak choćby fakt, że  te regulacje częstokroć dotyczą również branży IT.

Szkolenia dla audytorów wewnętrznych wg ISO 50001

Pomyśleliśmy o tych, którzy dopiero przygotowują się do roli audytora wewnętrznego.  Szkolenia dla audytorów wewnętrznych wg ISO 50001 dostarczą odpowiednich kompetencji, aby realizować te audyty skutecznie.

Ponadto w trakcie szkoleń pokażemy, które elementy warto zintegrować z innymi systemami ISO w celu uzyskania efektu synergii.

Wymagania prawne ISO 50001

W sposób jasny i zrozumiały przełożymy wpływ polityki energetycznej na poziomie Unii Europejskiej na uregulowania prawne w Polsce, a co za tym idzie – skutki dla Państwa firm. Przedstawimy najważniejsze zmiany przepisów, przede wszystkim w prawie energetycznym, które jest podstawowym aktem prawnym, regulującym funkcjonowanie rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce. Z pewnością wielu uczestników zaciekawi analiza wszelkich aspektów związanych z tzw. białymi certyfikatami ISO 50001.

Zapraszamy!