Zarządzanie Chemikaliami

Chemikalia tylko dzięki swojej nomenklaturze wywołują zainteresowanie nie tylko firm czy mediów, ale i zwykłych ludzi. Trzeba pamiętać, że odpowiednio zabezpieczone i eksploatowane powstały po to, żeby służyć ludziom, a nie zagrażać. Jednak ciągłe zmiany w zakresie obrotu, stosowania, magazynowania i zarządzania chemikaliami nie ułatwiają sprawy. Tym bardziej warto jest sprawdzić czym jest zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie. Szkolenie o tej tematyce jest swoistym kompendium wiedzy odnośnie obowiązków użytkowników chemikaliów oraz osób.

Sposób na bezpieczną i efektywną pracę przy wykorzystaniu chemikaliów

Obowiązki, zezwolenia, wymagania, regulacje – jest ich cała masa. Zwróć się do nas, a praktyczne warsztaty pozwolą Ci się odnaleźć w tym świecie wymagań prawnych. Są to zarówno szkolenia dla kadry kierowniczej, specjalistów oraz szkolenia dla pracowników produkcji.

Zapraszamy do skorzystania, a praktyczną wiedzą i jej zastosowaniem okiełznamy strach przed przepisami i samymi chemikaliami.

Chemia w naszych firmach

Podstawowym źródłem informacji o chemikaliach są karty charakterystyki. Załącznikiem do nich bywa scenariusz narażenia. Kolejnym ważnym dokumentem jest raport bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika. Istotne są nie tylko wymagania dotyczące każdego z nich, ale też wzajemne zależności i wynikające z nich obowiązki. Co musimy zrobić z informacjami ze scenariusza, kiedy sporządzać raport? Nasze szkolenia wzniosą zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie na najwyższy poziom.

Konkretne zasady niesie również za sobą magazynowanie towarów niebezpiecznych. Szkolenie nakierowane jest na przystępne i szczegółowe wyjaśnienie podstawowych obowiązków podmiotów biorących udział w magazynowaniu substancji i mieszanin niebezpiecznych. Po jego ukończeniu nie będzie problemu z określeniem zasad magazynowania na terenie zakładu pracy.

CLP i REACH to bardzo ważne, ale niejedyne regulacje dotyczące tego obszaru. Okazuje się, że nawet Kodeks pracy może mieć decydujące znaczenie. Przepisy BHP przy chemikaliach mają znaczenie nie tylko dla firmy, ale też dla zdrowia i życia pracowników.