Umiejętności Interpersonalne

Stawiamy na właściwy dobór tematyki

Kompetencje miękkie w głównej mierze odnoszą się do cech psychofizycznych oraz zdolności interakcyjnych w odniesieniu do kultury osobistej, sposobie postępowania, przekonaniach bądź poglądach człowieka. Odnoszą się zwłaszcza do pracy nad własną osobą „samozarządzanie”, umiejętności komunikacyjnych, sposobie gospodarowania czasem czy odporności na stres. Najistotniejszym elementem rozwijania umiejętności miękkich jest wprowadzenie ich w życie, co ma nam przynieś wiele korzyści w obszarze zawodowym oraz prywatnym.
Rozwój umiejętności miękkich to proces, który wymaga zaangażowania i praktycznie nigdy się nie kończy – nasze społeczne kompetencje możemy szkolić do końca życia. A efekty tej pracy mogą nam przynieść wiele korzyści zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej.