BBS - behawioralne podejście do przywództwa

Kwestia bezpieczeństwa w pracy ma bardzo duże znaczenie – zgodzi się z tym każdy. Większość wypadków związanych jest z człowiekiem i jego działaniami. To ludzkie zachowania w dużej mierze wpływają na aktualny i przyszły stan bezpieczeństwa. Niezbędne jest zatem uświadamianie, a wręcz wprowadzenie kultury bezpieczeństwa pracy oraz obserwacja zachowań pracowników.

W organizacjach gdzie występuje wysoka kultura pod kątem bezpieczeństwa, system komunikacji jest oparty o zaufanie i dostrzeganie znaczenia zagadnień bezpieczeństwa oraz szacunek dla działań prewencyjnych.

Sprawdź szkolenia behawioralne w Akademii ECOMS i popraw jakość swojego bezpieczeństwa w pracy

Podejście behawioralne mocno akcentuje rolę zachowań pracowników i ich przełożonych dla końcowego efektu. Szczególnie kierownictwo ma tendencje do skupienia się jedynie na identyfikacji niebezpiecznych warunków pracy i próbie ich zmiany. To nie wystarczy. Zaangażowanie zarówno kadry kierowniczej, jak i pracowników w starania na rzecz BHP są ważnym aspektem tworzenia się tej kultury. Dobrym rozwiązaniem, aby te działania wzmocnić jest udział w szkoleniach behawioralnych, które Państwu oferujemy.

Szkolenia skierowane do kadry przywódczej oparte o koncepcję behawiorystyczną pozwalają za pomocą obserwacji zachowań pracowników zwiększyć świadomość i zaangażowanie kierownictwa oraz pracowników w kwestie bezpieczeństwa, a w konsekwencji zminimalizować ilość wypadków w pracy.

Behawioralne podejście do przywództwa

pozwala stworzyć program przywództwa. Ma on motywować i umożliwiać uczestnictwo w realizacji celów firmy dotyczących poprawy poziomu bezpieczeństwa. Chodzi o pozytywne zachowania, również gdy nikt na nas nie patrzy. Ważne jest też poznanie sposobu wdrożenia wartości w codziennej pracy.

W ramach bloku szkoleń behawioralnych mamy równie drugi typ HR szkolenia – zarządzanie stresem w miejscu pracy. Wszyscy wiemy, jak bardzo stres jest wyniszczający, powodujący agresję czy uprzedzenia. Negatywny wpływ ma on nie tylko na pojedyncze osoby, ale dezintegruje grupy i psuje atmosferę jedności w firmie. Szkolenie przybliży nam czym jest stres, jakie są jego źródła, przejawy, a także jak go zwalczać. Model zarządzania stresem jest tworzony indywidualnie dla każdej firmy. Efektem są zadowoleni, współpracujący pracownicy o większej efektywności, a przy tym pracujący w skupieniu i przy zachowaniu przepisów bezpieczeństwa.

Miękkie szkolenia ku poprawie bezpieczeństwa i jakości pracy

Akademia EcoMS umie zadbać nie tylko o wiedzę, znajomość aktualnych przepisów i ich zastosowań. Interesuje nas również ta bardziej „miękka” sfera, która ma olbrzymi wpływ na przebieg procesów w firmie. Oprócz wdrażania systemów zarządzania warto przekonywać i motywować do nich pracowników. Należy obserwować zachowania, wyciągać wnioski i dokonywać stosownych korekt. Zapraszamy na nasze szkolenia behawioralne – zapisz się już dziś!