Oferta szkoleń dostępnych w Akademii ECOMS jest tak rozległa, jak interdyscyplinarny jest zespół trenerów je prowadzących

Postanowiliśmy podzielić ofertę na kategorie, które pozwolą łatwiej odnaleźć interesującą Cię tematykę i zainspirować do poszerzenia kwalifikacji. Przeprowadzamy szkolenia dedykowane dla firm, a dokładnie – szkolenia dla kadry kierowniczej, audytorów, specjalistów, a także szkolenia dla pracowników produkcji.

Wybierz kategorię

Jakość jest niewątpliwie głównym czynnikiem mającym wpływ na zakup produktów i usług. Oczywiście musi iść w parze z konkurencyjną ceną, ale czasy, gdy cena była jedynym wyznacznikiem już dla większości branż raczej minęły.

Przestrzeganie zasad BHP jest ściśle powiązane z dobrym zarządzaniem firmą, a także jej powodzeniem. Dlatego tak ważne jest prawidłowe zrozumienie norm i wymagań związanych z BHP, a także „miękkich” aspektów tego zagadnienia.

Żywność jest podstawowym produktem życia codziennego. Dobrze zorganizowana i bezpieczna produkcja prowadzi do minimalizacji kosztów i zadowolenia konsumenta.

Prawo ochrony środowiska to wymagająca i szeroka dziedzina. Samodzielne poznawanie przepisów z zakresu ochrony środowiska może być czasochłonne oraz w efekcie nie przynieść oczekiwanych rezultatów.

Energia jest niezbędna naszym firmom do funkcjonowania. Konieczne jest jej racjonalne użytkowanie, szczególnie tam, gdzie zużywa jej się najwięcej, np. w zakładach produkcyjnych. W kwestii tej ogromne znaczenie ma również bezpieczeństwo, jakie muszą mieć zapewnione prace przy urządzeniach elektroenergetycznych.

Chemikalia tylko dzięki swojej nomenklaturze wywołują zainteresowanie nie tylko firm czy mediów, ale i zwykłych ludzi. Trzeba pamiętać, że odpowiednio zabezpieczone i eksploatowane powstały po to, żeby służyć ludziom, a nie zagrażać.

W organizacjach gdzie występuje wysoka kultura pod kątem bezpieczeństwa, system komunikacji jest oparty o zaufanie i dostrzeganie znaczenia zagadnień bezpieczeństwa oraz szacunek dla działań prewencyjnych.

Audytor w firmie pełni niezmiernie istotną rolę – dba o sprawne funkcjonowanie organizacji. Niezbędne jest tu systematyczne i metodyczne podejście zarówno do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania, jak i kontroli.

Rozwój umiejętności miękkich to proces, który wymaga zaangażowania i praktycznie nigdy się nie kończy – nasze społeczne kompetencje możemy szkolić do końca życia. A efekty tej pracy mogą nam przynieść wiele korzyści zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej.

Z nami rozwiniesz skrzydła

Nasze szkolenia pozwalają doskonalić kompetencje organizacji. Doświadczeni praktycy z pewnością pomogą rozwinąć wiele zdolności i umiejętności w obszarach szeroko rozumianego zarządzania. Zapewniamy pełną zgodność prowadzonych zajęć z aktualnym stanem wiedzy i przepisów prawa. Nie tylko podnosimy kompetencje osobiste i zawodowe, ale pomagamy odkryć nieuświadomione umiejętności.

Uczestnicy bardzo wysoką oceniają skuteczność, praktyczność oraz właściwą formę i zakres naszych szkoleń. Doceniają również nasze wysokie kompetencje i umiejętności przekazywania wiedzy. Sprawdź – już dziś zapisz się na szkolenie z obszaru Twojego zainteresowania!

Szkolenia dla audytorów wewnętrznych i specjalistów

Kategoria Systemy zarządzania obejmuje warsztaty z zakresu wymagań dotyczących jakości, środowiska czy bezpieczeństwa pracy. Z kolei Szkolenia dotyczące wymagań prawnych zaznajomią z aktualnym stanem prawnym i jego zastosowaniem w firmie. Przepisy prawne regulują przecież wiele obszarów działania firmy, a do tego dynamicznie zmieniają się w czasie.

Praca audytora wewnętrznego umożliwia ciągłe doskonalenie firmy. Wymaga jednak rozległej wiedzy i wysokich kompetencji w wielu obszarach. Bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, energetyka, energia, żywność, odpady czy zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie to tylko wybrane przykłady. Wiedza specjalisty niezbędna jest również w węższych zakresach, jak prace przy urządzeniach elektroenergetycznych czy książka obiektu budowlanego. Nasze szkolenia ułatwią pracę audytorom i specjalistom, co znacząco podniesie jakość procesów w firmie.

Tematyka jest niewątpliwie wymagająca i techniczna. Zapewniamy jednak, że nasi trenerzy przeprowadzą przez nią w sposób bardzo przystępny i nasycony praktycznymi przykładami. Ugruntowanie wiedzy i zastosowanie w praktyce umożliwią warsztaty w zakresie przygotowywania, realizacji i raportowania wyników audytów wewnętrznych. Szkolenia dla audytorów przybliżą również wymagania systemów zarządzania, a w zmiany jakie niesie ze sobą nowa norma ISO 9001:2015 oraz nowa norma ISO 14001:2015.

Warsztaty jakościowe

Specjalizujemy się również w tematyce skierowanej do osób odpowiedzialnych w firmie za jakość wyrobów, Kaizen i lean management. Szkolenia te rozbudują świadomość w zakresie jakości, uwypuklą istotę jaką niesie za sobą jakość dla konsumenta i zbudują zaangażowanie wśród pracowników.

Natomiast związane z tematyką HR szkolenia to przede wszystkim HR management i rozwój osobisty oraz warsztaty behawioralne.

Wiesz już czego dokładnie potrzebujesz? Daj nam znać!

Wypełnij formularz elektroniczny i zgłoś uczestnictwo w naszym szkoleniu.

 

Formularz