Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskowego i BHPWdrożony system zarządzania potrzebuje nadzorowania, analizowania i jego doskonalenia. Normy wymagają, aby w każdej firmie został powołany tzw. Przedstawiciel kierownictwa. W wielu przypadkach nazywany jest po prostu Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania. Niezależnie od nazwy – jego obowiązki i uprawnienia muszą odpowiadać wymaganiom norm. Rzadko się zdarza, że Pełnomocnik…

Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001

Audytowanie to ważny element ciągłego doskonalenia, na którym są zbudowane systemy zarządzania. Audyty stanowią podstawę dla samooceny organizacji oraz oceny ich zdolności do spełnienia wymagań dotyczących jakości, środowiska czy bezpieczeństwa pracy. Szczególnym skarbem dla każdego Zakładu są kompetentni audytorzy wewnętrzni, którzy swoją pracą wpływają na kształt i funkcjonowanie systemu. Mają oni możliwość spojrzenia na wiele rzeczy…

Coaching audytorów wewnętrznych

Program doskonalący kompetencje audytorów wewnętrznych systemów zarządzaniaAudytorzy poprzez swoje spostrzeżenia i rekomendacje wskazują, co należy poprawić w systemie zarządzania organizacją. Są oni niezależnymi ekspertami, którzy oceniają przebieg procesu i sygnalizują jak usprawnić funkcjonujący w firmie system. Bardzo ważne są więc ich kompetencje. Aby je podnosić, systematycznie uczestniczą we wszelkiego rodzaju warsztatach doskonalących dotyczących wymagań norm,…

Nowe normy ISO 9001 oraz 14001- Szkolenie doskonalące dla audytorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania

SzkolenieAudytowanie to ważny element ciągłego doskonalenia, na którym są zbudowane systemy zarządzania. Audyty stanowią podstawę dla samooceny organizacji, oraz oceny ich zdolności do spełnienia wymagań dotyczących jakości, środowiska czy bezpieczeństwa pracy. Skuteczność audytów wewnętrznych rzutuje bezpośrednio na możliwość doskonalenia firmy i całego systemu zarządzania. To właśnie raporty audytorów, poparte dobrą znajomością realiów własnej organizacji, wymuszają rozwój…

Szkolenie doskonalące dla audytorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Nowe normy ISO 9001 oraz ISO 14001Celem szkolenia jest: Usystematyzowanie wymagań wybranych norm z punktu widzenia audytora wewnętrznego oraz zapoznanie się ze zmianami jakie nastąpiły w normach ISO 14001 oraz ISO 9001; Doskonalenie umiejętności audytorskich; Przygotowanie do skutecznego prowadzenia audytów wewnętrznych. Program szkolenia Omówienie wymagań norm w kontekście zadań audytora Cele zmian w normie ISO…