Zarządzanie stresem w miejscu pracy

SzkolenieStres jest bardzo istotną i powszechną uciążliwością związaną z miejscem pracy. Może on nie tylko rujnować zdrowie pracowników, ale też kondycję firmy. Jego wynikiem bywają nieuzasadnione przejawy agresji u pracowników, odmowa wykonywania zadań lub wycofywanie się z nich, obwinianie innych pracowników za niepowodzenia czy też nieuzasadnione uprzedzenia wobec współpracowników, zadań i pomysłów. Zarówno z punktu…

Sztuka komunikacji

Skuteczna komunikacja interpersonalna Dobra komunikacja nie jest celem samym w sobie. Celem jest bowiem skuteczne przekazywanie informacji, a szybka i skuteczna informacja, to klucz do sukcesu w biznesie. Poza środkami komunikacji, składa się na to jeszcze wiele czynników, choćby poprawne formułowanie, czy selekcja informacji. Nic nam po najskuteczniejszych środkach przekazywania informacji, gdy ona sama będzie…

Sztuka skutecznych negocjacji – doskonalenie umiejętności

Negocjacje Proces komunikacji, zarówno międzyludzkiej jak i marketingowej nierozerwalnie jest związany z prowadzeniem rozmów, sporów i uzgodnień. Stąd integralną częścią tego procesu są negocjacje. Roger Fischer i William Ury traktują negocjacje jako „dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy niektóre przynajmniej interesy zaangażowanych stron są konfliktowe.” Negocjacje to sekwencja wzajemnych posunięć, poprzez…

Warsztaty doskonalące dla trenerów wewnętrznych

SzkolenieTrener jest osobą, która powinna wpływać na postawy pracowników, aranżować atmosferę sprzyjającą przyswajaniu wiedzy, a także motywować do rozwoju kompetencji pracowników. Dobry trener oprócz właściwego przygotowania merytorycznego powinien również posiadać pewne pożądane cechy osobowości, charyzmę. Niektórzy rodzą się ze zdolnością przykuwania uwagi i umiejętnością przekazywania swojej wiedzy słuchaczom, a inni muszą się tego nauczyć. Dla…