Zarządzanie stresem w miejscu pracy

SzkolenieStres jest bardzo istotną i powszechną uciążliwością związaną z miejscem pracy. Może on nie tylko rujnować zdrowie pracowników, ale też kondycję firmy. Jak być szczęśliwym w miejscu pracy i czy jest to możliwe? Czy praca może dawać szczęście? Wynikiem stresu bywają nieuzasadnione przejawy agresji u pracowników, odmowa wykonywania zadań lub wycofywanie się z nich, obwinianie…

Skuteczna komunikacja jako podstawowe narzędzie kierowania

Skuteczna komunikacja interpersonalna Komunikacja interpersonalna jest podstawą naszych relacji z drugim człowiekiem. Każdy z nas codziennie porozumiewa się z wieloma ludźmi robiąc to w sposób świadomy lub nieświadomy. Jest to jedna z ważniejszych i oczywistych umiejętności. Jesteśmy przekonani, że wszystko to, co mówimy, dociera do naszego rozmówcy w zgodzie z naszą intencją. Dopiero, gdy pojawiają…

Sztuka skutecznych negocjacji – doskonalenie umiejętności

Negocjacje Proces komunikacji, zarówno międzyludzkiej jak i marketingowej nierozerwalnie jest związany z prowadzeniem rozmów, sporów i uzgodnień. Stąd integralną częścią tego procesu są negocjacje. Roger Fischer i William Ury traktują negocjacje jako „dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy niektóre przynajmniej interesy zaangażowanych stron są konfliktowe.” Negocjacje to sekwencja wzajemnych posunięć, poprzez…

Psychologia audytu

SzkolenieZaufanie do procesu audytu i jego wiarygodność zależą od kompetencji personelu przeprowadzającego audyt, czy chcesz się z nami rozwijać? Dobry audytor oprócz właściwego przygotowania merytorycznego powinien również posiadać pewne pożądane cechy osobowości, wykazywać odpowiednie zachowania. Dla osób, które jeszcze nie czują się do końca pewne w roli audytora, bądź chcą poprawić swoje umiejętności, proponujemy warsztaty…