Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015

Szkolenie audytorów wewnętrznychCelem normy ISO 14001 jest pomoc organizacjom, niezależnie od charakteru, wielkości i rodzaju, w zarządzaniu wpływem ich działań, wyrobów i usług na środowisko oraz minimalizacja tego oddziaływania. Należy mieć jednak na uwadze, że samo wdrożenie wymagań normy ISO 14001 nie będzie gwarantować optymalnych wyników działań środowiskowych. Dlatego też norma opiera się na założeniu,…

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg EMAS (Rozp. 1221/2009)

Szkolenie dla audytorówProgram szkolenia Wprowadzenie do systemów zarzadzania System Zarządzania Środowiskiem zgodny z wymaganiami rozporządzenia EMAS elementy Systemu Zarządzania Środowiskiem według rozporządzenia EMAS podobieństwa i różnice pomiędzy wymaganiami rozporządzenia EMAM oraz normą ISO 14001:2004 ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań rozporządzenia EMAS z punktu widzenia audytora wewnętrznego Audyt – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu…

Wymagania Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS zgodnego z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009

Program szkolenia Wprowadzenie do systemów zarządzania środowiskowego Co rozumiemy pod pojęciem wpływ na środowisko? Problematyka ochrony środowiska w Polsce i na świecie System EMAS w Polsce – wprowadzenie do zagadnień Co zmienia wdrożenie systemu wewnątrz firmy? Podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce Podstawowe terminy związane z systemem zarządzania środowiskowego Model systemów zarządzania Rozporządzenie EMAS III…

Zarządzanie (w tym sterowanie operacyjne) znaczącymi aspektami środowiskowymi

SzkolenieProgram szkolenia Przegląd elementów zarządzania aspektami środowiskowymi w normie ISO 14001 Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych : Zasady identyfikacji aspektów środowiskowych Kryteria oceny aspektów i wybór aspektów znaczących Prawo ochrony środowiska jako kryterium wyznaczania i oceny aspektów środowiskowych Metody dokumentowania i aktualizowania aspektów Odniesienia normy ISO 14001:2004 do wymagań prawnych i innych: Spełnienie wymagań prawa…

Wymagania systemu zarządzania środowiskiem wg ISO 14001:2015

Praktyczne podejście do spełnienia wymagań oraz certyfikacji na zgodność z normą ISO 14001:2015 Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2015 ma na celu wspomaganie działań organizacji dotyczących ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom. Norma uległa zmianie w roku 2015. Wówczas zostały w niej określone nowe wymagania oraz nowe podejście.  Systemowe  spojrzenie na zagadnienia związane ze środowiskiem może stanowić…