Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Szkolenie audytorów wewnętrznychAudyt wewnętrzny jest najważniejszym narzędziem, które weryfikuje zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami. Stanowi on zasadniczy instrument w zarządzaniu, pozwalający osiągnąć cele wyznaczone w ramach polityki jakości. Wnioski poaudytowe powinny dać możliwość podjęcia właściwych działań korygujących i zapobiegawczych. Ich wartość, a tym samym poziom doskonalenia organizacji zależy od wiedzy, umiejętności i doświadczenia samych…

Wymagania systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015

Praktyczne podejście do spełnienia wymagań oraz certyfikacji na zgodność z normą ISO 9001:2015Początki budowy i poddania certyfikacji systemów zarządzania jakością według normy ISO 9001 sięgają roku 1993. Proces ten rozpoczęły duże zakłady produkcyjne, później jednak znacznie zwiększył się udział małych i średnich firm posiadających certyfikowane systemy zarządzania jakością. Obecnie funkcjonują one we wszystkich obszarach życia…

Zarządzanie jakością w branży kosmetycznej

Praktyczne podejście do wymagań stawianych produktom kosmetycznym uwzględniając normę PN-EN ISO 22716:2009 oraz wymagania prawneOdpowiedzialność za jakość wyrobów kosmetycznych, spoczywająca przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej na Ministerstwie Zdrowia (Państwowy Zakład Higieny), przeniesiona została na producentów oraz dystrybutorów tych wyrobów. W celu zwiększenie bezpieczeństwa stosowania i produkcji kosmetyków wydane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009…

Nowa norma ISO 9001:2015

Dowiedz się jakie zmiany zaszły w normie ISO 9001! 23 września 2015 roku została wydana nowa norma ISO 9001. Nowa wersja normy zawiera wiele istotnych zmian w stosunku do standardu z 2008 roku. Przede wszystkim nowelizacja w dużym stopniu odnosi się do firm usługowych, zmieniając treści punktów na łatwiejsze do zrozumienia i wdrożenia – np. słowo „wyroby”…