Warsztaty jakościowe

Jak wygląda dzisiaj jakość?Nowoczesne warsztaty dla pracowników operacyjnych oraz ich bezpośrednich przełożonych odpowiedzialnych za jakość wyrobów. Każdy klient chciałby posiadać produkty jak najlepszej jakości, dlatego zawsze wraca po produkt z którego jest zadowolony. Każdy producent jak i dostawca aby osiągnąć jak największe obroty musi dbać o to aby jego produkty były jak najlepsze. Dlatego większość…

Jak wygląda dzisiaj jakość?

Nowoczesne warsztaty dla pracowników operacyjnych oraz ich bezpośrednich przełożonych odpowiedzialnych za jakość wyrobówKażdy klient chciałby posiadać produkty jak najlepszej jakości, dlatego zawsze wraca po produkt z którego jest zadowolony. Każdy producent jak i dostawca aby osiągnąć jak największe obroty musi dbać o to aby jego produkty były jak najlepsze. Dlatego większość producentów wdrożyła i utrzymuje…

Lean i Kaizen jako wsparcie dla systemów produkcyjnych

Warsztaty dla pracowników produkcji odpowiedzialnych za jakość wyrobówZainteresowanie kreowaniem jakości jest tak stare jak sama ludzkość. Jakość nigdy nie była łatwa do osiągnięcia i nigdy nie mogła być pozostawiona przypadkowi, jest bowiem dziełem zbiorowego wysiłku. Każdy producent jak i dostawca aby osiągnąć jak największe obroty musiał dbać o to aby jego produkty były jak najlepsze.…

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Szkolenie audytorów wewnętrznychAudyt wewnętrzny jest najważniejszym narzędziem, które weryfikuje zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami. Stanowi on zasadniczy instrument w zarządzaniu, pozwalający osiągnąć cele wyznaczone w ramach polityki jakości. Wnioski poaudytowe powinny dać możliwość podjęcia właściwych działań korygujących i zapobiegawczych. Ich wartość, a tym samym poziom doskonalenia organizacji zależy od wiedzy, umiejętności i doświadczenia samych…

Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001

Audytowanie to ważny element ciągłego doskonalenia, na którym są zbudowane systemy zarządzania. Audyty stanowią podstawę dla samooceny organizacji oraz oceny ich zdolności do spełnienia wymagań dotyczących jakości, środowiska czy bezpieczeństwa pracy. Szczególnym skarbem dla każdego Zakładu są kompetentni audytorzy wewnętrzni, którzy swoją pracą wpływają na kształt i funkcjonowanie systemu. Mają oni możliwość spojrzenia na wiele rzeczy…

Wymagania systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015

Praktyczne podejście do spełnienia wymagań oraz certyfikacji na zgodność z normą ISO 9001:2015Początki budowy i poddania certyfikacji systemów zarządzania jakością według normy ISO 9001 sięgają roku 1993. Proces ten rozpoczęły duże zakłady produkcyjne, później jednak znacznie zwiększył się udział małych i średnich firm posiadających certyfikowane systemy zarządzania jakością. Obecnie funkcjonują one we wszystkich obszarach życia…

Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Warsztaty dla Pełnomocników ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001Wdrożony system zarządzania potrzebuje nadzorowania, analizowania i jego doskonalenia. Normy wymagają, aby w każdej firmie został powołany tzw. Przedstawiciel kierownictwa. W wielu przypadkach nazywany jest po prostu Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania. Niezależnie od nazwy – jego obowiązki i uprawnienia muszą odpowiadać wymaganiom norm. Rzadko się zdarza, że…

Zarządzanie jakością w branży kosmetycznej

Praktyczne podejście do wymagań stawianych produktom kosmetycznym uwzględniając normę PN-EN ISO 22716:2009 oraz wymagania prawneOdpowiedzialność za jakość wyrobów kosmetycznych, spoczywająca przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej na Ministerstwie Zdrowia (Państwowy Zakład Higieny), przeniesiona została na producentów oraz dystrybutorów tych wyrobów. W celu zwiększenie bezpieczeństwa stosowania i produkcji kosmetyków wydane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009…

Nowa norma ISO 9001:2015

Dowiedz się jakie zmiany zaszły w normie ISO 9001! 23 września 2015 roku została wydana nowa norma ISO 9001. Nowa wersja normy zawiera wiele istotnych zmian w stosunku do standardu z 2008 roku. Przede wszystkim nowelizacja w dużym stopniu odnosi się do firm usługowych, zmieniając treści punktów na łatwiejsze do zrozumienia i wdrożenia – np. słowo „wyroby”…