Audytor wewnętrzny systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2011

Energia – jej efektywne wykorzystanie ma podstawowe znaczenie dla rachunku kosztów organizacji, jak i dla środowiska naturalnego. Pomoc w systemowym podejściu do tego, jak planować i realizować poprawę wyniku energetycznego dostarcza norma ISO 50001:2011 Systemy zarządzania energią, która powstała w oparciu o wypróbowane rozwiązania z innych standardów ISO. Dlatego też jednym z elementów sprawdzenia poprawności działania…

System zarządzania energią wg ISO 50001:2011

Praktyczne podejście do oszczędzania energii poprzez spełnienia wymagań oraz certyfikacji na zgodność z normą ISO 50001System zarządzania energią określony przez normę ISO 50001 stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie kwestią racjonalizacji zużycia energii, zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, jak również w jednostkach administracji. Głównym celem wdrożenia systemu jest poprawa efektywności energetycznej, co wpisuje się w…