Audytor wewnętrzny systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2018

Energia – jej efektywne wykorzystanie ma podstawowe znaczenie dla rachunku kosztów organizacji, jak i dla środowiska naturalnego. Pomoc w systemowym podejściu do tego, jak planować i realizować poprawę wyniku energetycznego dostarcza norma ISO 50001:2018. System zarządzania energią, który powstał w oparciu o wypróbowane rozwiązania z innych standardów ISO. Dlatego też jednym z elementów sprawdzenia poprawności działania…