Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH i CLP

Trwająca od wielu lat rewolucja w świecie obrotu, stosowania i zarządzania chemikaliami nie jednego praktyka przyprawiła już o ból głowy. Wejście w życie REACH, CLP, nieustanne zmiany regulacji, skomplikowane terminy przejściowe, nowe podmioty i obowiązki powodują, iż mamy trudności z odnalezieniem się w gąszczu wymagań, a tym samym ze zidentyfikowaniem własnej roli w obrocie chemikaliami.…

Podstawy ADR dla specjalistów BHP i ochrony środowiska

Obowiązki uczestników przewozu towarów niebezpiecznychCzy zdarzyło się Państwu zostać zaskoczonym podczas audytu pytaniem o uczestnictwo Państwa organizacji w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych? Czy zdarzyło się Państwu zadać sobie pytanie o to czy będąc użytkownikiem chemikaliów mają Państwo jakieś dodatkowe obowiązki związane z operacjami transportowymi, poza znanymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska? Czy…

Magazynowanie towarów niebezpiecznych – praktyczne zastosowanie wymagań prawnych

Warsztaty Trwająca rewolucja w świecie obrotu, stosowania, magazynowania i zarządzania chemikaliami nie jednego praktyka przyprawiła już o ból głowy. Nieustanne zmiany regulacji, skomplikowane terminy przejściowe, nowe podmioty i obowiązki powodują, iż mamy trudności z odnalezieniem się w gąszczu wymagań, a tym samym podczas ustalania zasad magazynowania towarów niebezpiecznych. Chcąc zebrać wszystko w jedną, spójną całość…

Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym

Przygotowanie dokumentacji zgodnie z dyrektywą SEVESO III W Polsce działa około 400 zakładów podlegających przepisom o przeciwdziałaniu poważnym awariom przemysłowym oraz około 1000 innych przedsiębiorstw, w których ilość mogących znajdować się niebezpiecznych materiałów chemicznych jest niewiele mniejsza. Zakłady te zobowiązane są do stworzenia lub zaktualizowania Systemu Bezpieczeństwa oraz szeregu dokumentacji.Upraszczając można wskazać, że obowiązek ten…