Przegląd i interpretacja wymagań nowej normy ISO 45001

Zastępującej dotychczasowo obowiązujące normy PN-N-18001 oraz OHSAS 18001. Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników oraz innych osób wykonujących prace na rzecz zakładu pracy (np. zleceniobiorców, pracowników outsourcowanych, stażystów) czy gości jest niezwykle istotne z punktu widzenia pracodawcy. Ryzyko związane ze zdarzeniami niebezpiecznymi, wypadkami i chorobami zawodowymi skutkuje m.in. koniecznością wypłaty odszkodowań, nieobecnością pracowników, co może…

Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy OHSAS 18001:2007/PN-N-18001:2004

Praktyczne podejście do spełnienia wymagań oraz certyfikacji na zgodność z normą OHSAS 18001:2007/PN-N-18001:2004 Doświadczenia wielu polskich i międzynarodowych firm wyraźnie wskazują na istnienie ścisłego związku między dobrym zarządzaniem bezpieczeństwem a dobrym zarządzaniem biznesem. Nie powinno być to dla nikogo zaskoczeniem, ponieważ działania kierownictwa w dążeniu do osiągnięcia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy są zintegrowane z działaniami…