Prawo żywnościowe – analiza zmian w 2018 r.

Obszar prawa żywnościowego jest niewątpliwie obszarem intensywnie zmieniającym się. Śledzenie pojawiających się zmian jest kluczowe, ale w wielu przypadkach niewystarczające dla zapewnienia zgodności. Nie tylko lektura publikacji aktów prawnych, ale również analiza ich interpretacji, naruszeń przywoływanych w decyzjach organów nadzoru oraz sądów daje dopiero pełen obraz i zrozumienie. W trakcie szkolenia: przestawione zostaną najważniejsze zmiany…

Nowa norma ISO 22000:2018

Praktyczne podejście do spełnienia wymagań normy Międzynarodowa organizacja ISO opublikowała 19 czerwca 2018 roku nową wersje normy ISO 22000, określającą wymagania dla systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Standardowo w ciągu trzyletniego okresu przejściowego, liczonego od daty publikacji, organizacje certyfikowane według ISO 22000:2005, będą musiały wprowadzić wymagane zmiany. Celem szkolenia jest wyjaśnienie istoty i celów zmian w…