Sankcje i kary w ochronie środowiska

Mnogość wymagań prawnych odnoszących się do zagadnień ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, częstotliwość ich zmian oraz stopień skomplikowania sprawiają, że ryzyko niedopełnienia ciążących na przedsiębiorcy obowiązków stale wzrasta. Naruszenia w tym zakresie mogą z kolei pociągnąć za sobą zdecydowaną reakcję organów administracji. Pora więc podjąć próbę udzielenia odpowiedzi na pytania: Jakie konkretnie sankcje przewidział ustawodawca za…

Postępowanie administracyjne dla Specjalistów ds. Ochrony Środowiska

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności funkcjonowania przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska Prawo ochrony środowiska to skomplikowana sieć regulacji, z którą zmaga się każdy specjalista ds. ochrony środowiska. Na co dzień borykamy się z problemem ustalenia jakie obowiązki musi spełnić zakład, aby pozostać w zgodzie z obowiązującymi przepisami i uniknąć…

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Szkolenie dla specjalistów ds. ochrony środowiska przeznaczone jest dla wszystkich, którzy prowadzą lub przygotowują się do prowadzenia zagadnień dotyczących ochrony środowiska w organizacji. Celem naszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkami jakie na przedsiębiorców nakładają aktualnie obowiązujące przepisy, z pewnością kompleksowe szkolenie przyczyni się do zebrania i usystematyzowania kwestii prawnych z zakresu ochrony środowiska. Zakres…

Prawo żywnościowe – analiza zmian w 2018 r.

Obszar prawa żywnościowego jest niewątpliwie obszarem intensywnie zmieniającym się. Śledzenie pojawiających się zmian jest kluczowe, ale w wielu przypadkach niewystarczające dla zapewnienia zgodności. Nie tylko lektura publikacji aktów prawnych, ale również analiza ich interpretacji, naruszeń przywoływanych w decyzjach organów nadzoru oraz sądów daje dopiero pełen obraz i zrozumienie. W trakcie szkolenia: przestawione zostaną najważniejsze zmiany…

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018

Szkolenie dla audytorów Poziom bezpieczeństwa pracy osiągany przez różne przedsiębiorstwa – polskie i zagraniczne – wskazuje, że system zarządzania bhp może być skutecznym narzędziem, wykorzystywanym w celu poprawy warunków pracy. Normę ISO 45001:2018 można stosować w każdej organizacji, która planuje wdrożyć formalną procedurę ograniczania ryzyka związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy w odniesieniu do pracowników, podwykonawców,…

Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH i CLP

Trwająca od wielu lat rewolucja w świecie obrotu, stosowania i zarządzania chemikaliami nie jednego praktyka przyprawiła już o ból głowy. Wejście w życie REACH, CLP, nieustanne zmiany regulacji, skomplikowane terminy przejściowe, nowe podmioty i obowiązki powodują, iż mamy trudności z odnalezieniem się w gąszczu wymagań, a tym samym ze zidentyfikowaniem własnej roli w obrocie chemikaliami.…

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w świetle przepisów o ochronie danych osobowych – RODO

Szkolenie o następstwach unijnego rozporządzenia w świetle polskiego prawa pracy.W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie…

Wymagania prawne związane z wykorzystaniem i zużyciem energii – teoria i praktyka – analiza przypadków

Niezwykle istotne jest, aby przedsiębiorstwa potrafiły identyfikować wymagania prawne związane z ich działalnością oraz zapewniały ich przestrzeganie. Korzyści jakie można dzięki temu uzyskać związane są z uniknięciem bądź ograniczeniem ryzyka związanego z odpowiedzialnością karną za niedopełnienie spoczywających na przedsiębiorstwie obowiązków,  a także zmniejszenie występowania wypadków, awarii i usterek. W przypadku firm posiadających system zarządzania energią…

Przegląd i interpretacja nowych wymagań rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników oraz innych osób wykonujących prace na rzecz zakładu pracy (np. zleceniobiorców, pracowników outsourcowanych, stażystów) czy gości jest niezwykle istotne z punktu widzenia pracodawcy. Ryzyko związane ze zdarzeniami niebezpiecznymi, wypadkami podczas prac związanymi z użytkowaniem wózków jezdniowych. Zmiana przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie…