Zarządzanie sobą w czasie – szkolenie

Zarządzanie sobą w czasie. Coaching z wyznaczania celów. Skuteczne zarządzanie sobą w czasem to przede wszystkim wystrzeganie się błędów i nietracenie go na rozpraszacze, takie jak media społecznościowe, zakupy online, gry, itp. Badania pokazują, że jednym z najczęściej popełnianych błędów w zakresie zarządzania „swoim czasem” jest chęć zrobienia wielu rzeczy w tym samym momencie. Chociaż wielozadaniowość jest pożądaną umiejętnością, to…

BDO – Warsztaty dla podmiotów zarejestrowanych w elektronicznej ewidencji odpadów

W związku z rozpoczęciem funkcjonowania rejestru BDO od 1 stycznia 2020 r. nastąpiła niemała rewolucja związana z ewidencją odpadów oraz przedkładaniem zbiorczych zestawień o odpadach, m.in. dokumenty ewidencyjne są prowadzone w systemie elektronicznym w BDO. Zmianie uległ również katalog podmiotów zobowiązanych do posiadania wpisu w rejestrze. 31 stycznia 2020 r. weszła w życie kolejna nowelizacja…

Akademia Lidera – szkolenia dla kadry kierowniczej

Trening kierowniczy – Akademia Lidera „Jeśli twoje działania inspirują innych do tego, żeby marzyć więcej, poznawać więcej, robić więcej i stawać się lepszym, to jesteś liderem”. – mówił John Quincy Adams Pewnego dnia Twój szef oznajmia, że masz stanąć na czele zespołu, którym będziesz zarządzać. Z dnia na dzień zmienia się Twoja rzeczywistość. Z kolegi…

Zarządzanie zespołem rozproszonym – szkolenie

Zarządzanie zespołem rozproszonym Ostatnie lata to istna rewolucja w naszych miejscach pracy. Współczesne wyzwania – funkcjonowanie w obliczu ciągłych zmian, niedobór pracowników, digitalizacja i automatyzacja wpłynęły m.in. na większą elastyczność miejsc pracy, zmianę modelu pracy oraz zmianę priorytetów przy tworzeniu i zarządzaniu przestrzenią naszej pracy. Jak przedstawia U.S. Workplace Survey 2019, Gesler aż 54% pracowników…

Szkolenie z asertywności

Trening asertywności Asertywność jest pojęciem kojarzonym głównie z umiejętnością odmawiania. Jest to jednak szereg umiejętności postępowania z ludźmi, świadomość swoich słabych i mocnych stron, a co najważniejsze – odpowiedzialność. To również zdolność do świadomego podejmowania decyzji co zwiększa możliwość wprowadzania zmian, jeśli uznamy je za konieczne. Każdy z nas niejednokrotnie uległ presji porzucenia swoich pragnień,…

Szkolenia okresowe BHP online

Szkolenia okresowe BHP online – postaw na e-learning Coraz częstszą praktyką, którą stosuje wiele firm jest prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy online. Korzystając z dostępu do Internetu i komputera w dowolnym miejscu uczestnik może zrealizować szkolenie. Szkolenia BHP online w szybki i prosty sposób umożliwiają aktualizację wiedzy oraz uzupełnienie wiadomości. Dlaczego warto? Szkolenia…

PODSTAWY ŚLADU WĘGLOWEGO W FIRMIE

Zdecydowana większość działań, za które odpowiedzialna jest Państwa firma, ma wpływ na klimat. Ideą stojącą za śladem węglowym jest stworzenie podstaw, dzięki którym można ilościowo porównywać jego wpływ na klimat. Ślad węglowy może reprezentować emisję gazów cieplarnianych przez osobę fizyczną, organizację, zakład produkcyjny lub produkt. Może on być wykorzystany jako wymierny dowód na to, jak…

Sankcje i kary w ochronie środowiska

Mnogość wymagań prawnych odnoszących się do zagadnień ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, częstotliwość ich zmian oraz stopień skomplikowania sprawiają, że ryzyko niedopełnienia ciążących na przedsiębiorcy obowiązków stale wzrasta. Naruszenia w tym zakresie mogą z kolei pociągnąć za sobą zdecydowaną reakcję organów administracji. Pora więc podjąć próbę udzielenia odpowiedzi na pytania: Jakie konkretnie sankcje przewidział ustawodawca za…