Szkolenia okresowe BHP online

Szkolenia okresowe BHP online – postaw na e-learning Coraz częstszą praktyką, którą stosuje wiele firm jest prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy online. Korzystając z dostępu do Internetu i komputera w dowolnym miejscu uczestnik może zrealizować szkolenie. Szkolenia BHP online w szybki i prosty sposób umożliwiają aktualizację wiedzy oraz uzupełnienie wiadomości. Dlaczego warto? Szkolenia…

PODSTAWY ŚLADU WĘGLOWEGO W FIRMIE

Zdecydowana większość działań, za które odpowiedzialna jest Państwa firma, ma wpływ na klimat. Ideą stojącą za śladem węglowym jest stworzenie podstaw, dzięki którym można ilościowo porównywać jego wpływ na klimat. Ślad węglowy może reprezentować emisję gazów cieplarnianych przez osobę fizyczną, organizację, zakład produkcyjny lub produkt. Może on być wykorzystany jako wymierny dowód na to, jak…

Sankcje i kary w ochronie środowiska

Mnogość wymagań prawnych odnoszących się do zagadnień ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, częstotliwość ich zmian oraz stopień skomplikowania sprawiają, że ryzyko niedopełnienia ciążących na przedsiębiorcy obowiązków stale wzrasta. Naruszenia w tym zakresie mogą z kolei pociągnąć za sobą zdecydowaną reakcję organów administracji. Pora więc podjąć próbę udzielenia odpowiedzi na pytania: Jakie konkretnie sankcje przewidział ustawodawca za…

Postępowanie administracyjne dla Specjalistów ds. Ochrony Środowiska

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności funkcjonowania przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska Prawo ochrony środowiska to skomplikowana sieć regulacji, z którą zmaga się każdy specjalista ds. ochrony środowiska. Na co dzień borykamy się z problemem ustalenia jakie obowiązki musi spełnić zakład, aby pozostać w zgodzie z obowiązującymi przepisami i uniknąć…

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Szkolenie dla specjalistów ds. ochrony środowiska przeznaczone jest dla wszystkich, którzy prowadzą lub przygotowują się do prowadzenia zagadnień dotyczących ochrony środowiska w organizacji. Celem naszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkami jakie na przedsiębiorców nakładają aktualnie obowiązujące przepisy, z pewnością kompleksowe szkolenie przyczyni się do zebrania i usystematyzowania kwestii prawnych z zakresu ochrony środowiska. Zakres…

Prawo żywnościowe – analiza zmian w 2018 r.

Obszar prawa żywnościowego jest niewątpliwie obszarem intensywnie zmieniającym się. Śledzenie pojawiających się zmian jest kluczowe, ale w wielu przypadkach niewystarczające dla zapewnienia zgodności. Nie tylko lektura publikacji aktów prawnych, ale również analiza ich interpretacji, naruszeń przywoływanych w decyzjach organów nadzoru oraz sądów daje dopiero pełen obraz i zrozumienie. W trakcie szkolenia: przestawione zostaną najważniejsze zmiany…

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018

Szkolenie dla audytorów Poziom bezpieczeństwa pracy osiągany przez różne przedsiębiorstwa – polskie i zagraniczne – wskazuje, że system zarządzania bhp może być skutecznym narzędziem, wykorzystywanym w celu poprawy warunków pracy. Normę ISO 45001:2018 można stosować w każdej organizacji, która planuje wdrożyć formalną procedurę ograniczania ryzyka związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy w odniesieniu do pracowników, podwykonawców,…

Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH i CLP

Trwająca od wielu lat rewolucja w świecie obrotu, stosowania i zarządzania chemikaliami nie jednego praktyka przyprawiła już o ból głowy. Wejście w życie REACH, CLP, nieustanne zmiany regulacji, skomplikowane terminy przejściowe, nowe podmioty i obowiązki powodują, iż mamy trudności z odnalezieniem się w gąszczu wymagań, a tym samym ze zidentyfikowaniem własnej roli w obrocie chemikaliami.…

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w świetle przepisów o ochronie danych osobowych – RODO

Szkolenie o następstwach unijnego rozporządzenia w świetle polskiego prawa pracy.W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie…