BDO – Warsztaty dla podmiotów zarejestrowanych w elektronicznej ewidencji odpadów

W związku z rozpoczęciem funkcjonowania rejestru BDO od 1 stycznia 2020 r. nastąpiła niemała rewolucja związana z ewidencją odpadów oraz przedkładaniem zbiorczych zestawień o odpadach, m.in. dokumenty ewidencyjne są prowadzone w systemie elektronicznym w BDO. Zmianie uległ również katalog podmiotów zobowiązanych do posiadania wpisu w rejestrze. 31 stycznia 2020 r. weszła w życie kolejna nowelizacja…

Akademia Lidera – szkolenia dla kadry kierowniczej

Trening kierowniczy – Akademia Lidera „Jeśli twoje działania inspirują innych do tego, żeby marzyć więcej, poznawać więcej, robić więcej i stawać się lepszym, to jesteś liderem”. – mówił John Quincy Adams Pewnego dnia Twój szef oznajmia, że masz stanąć na czele zespołu, którym będziesz zarządzać. Z dnia na dzień zmienia się Twoja rzeczywistość. Z kolegi…

Zarządzanie zespołem rozproszonym – szkolenie

Zarządzanie zespołem rozproszonym Ostatnie lata to istna rewolucja w naszych miejscach pracy. Współczesne wyzwania – funkcjonowanie w obliczu ciągłych zmian, niedobór pracowników, digitalizacja i automatyzacja wpłynęły m.in. na większą elastyczność miejsc pracy, zmianę modelu pracy oraz zmianę priorytetów przy tworzeniu i zarządzaniu przestrzenią naszej pracy. Jak przedstawia U.S. Workplace Survey 2019, Gesler aż 54% pracowników…

Szkolenie z asertywności

Trening asertywności Asertywność jest pojęciem kojarzonym głównie z umiejętnością odmawiania. Jest to jednak szereg umiejętności postępowania z ludźmi, świadomość swoich słabych i mocnych stron, a co najważniejsze – odpowiedzialność. To również zdolność do świadomego podejmowania decyzji co zwiększa możliwość wprowadzania zmian, jeśli uznamy je za konieczne. Każdy z nas niejednokrotnie uległ presji porzucenia swoich pragnień,…

Szkolenia okresowe BHP online

Szkolenia okresowe BHP online – postaw na e-learning Coraz częstszą praktyką, którą stosuje wiele firm jest prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy online. Korzystając z dostępu do Internetu i komputera w dowolnym miejscu uczestnik może zrealizować szkolenie. Szkolenia BHP online w szybki i prosty sposób umożliwiają aktualizację wiedzy oraz uzupełnienie wiadomości. Dlaczego warto? Szkolenia…

PODSTAWY ŚLADU WĘGLOWEGO W FIRMIE

Zdecydowana większość działań, za które odpowiedzialna jest Państwa firma, ma wpływ na klimat. Ideą stojącą za śladem węglowym jest stworzenie podstaw, dzięki którym można ilościowo porównywać jego wpływ na klimat. Ślad węglowy może reprezentować emisję gazów cieplarnianych przez osobę fizyczną, organizację, zakład produkcyjny lub produkt. Może on być wykorzystany jako wymierny dowód na to, jak…

Sankcje i kary w ochronie środowiska

Mnogość wymagań prawnych odnoszących się do zagadnień ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, częstotliwość ich zmian oraz stopień skomplikowania sprawiają, że ryzyko niedopełnienia ciążących na przedsiębiorcy obowiązków stale wzrasta. Naruszenia w tym zakresie mogą z kolei pociągnąć za sobą zdecydowaną reakcję organów administracji. Pora więc podjąć próbę udzielenia odpowiedzi na pytania: Jakie konkretnie sankcje przewidział ustawodawca za…

Postępowanie administracyjne dla Specjalistów ds. Ochrony Środowiska

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności funkcjonowania przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska Prawo ochrony środowiska to skomplikowana sieć regulacji, z którą zmaga się każdy specjalista ds. ochrony środowiska. Na co dzień borykamy się z problemem ustalenia jakie obowiązki musi spełnić zakład, aby pozostać w zgodzie z obowiązującymi przepisami i uniknąć…

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Szkolenie dla specjalistów ds. ochrony środowiska przeznaczone jest dla wszystkich, którzy prowadzą lub przygotowują się do prowadzenia zagadnień dotyczących ochrony środowiska w organizacji. Celem naszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkami jakie na przedsiębiorców nakładają aktualnie obowiązujące przepisy, z pewnością kompleksowe szkolenie przyczyni się do zebrania i usystematyzowania kwestii prawnych z zakresu ochrony środowiska. Zakres…