Czym jest oznakowanie CE?

Oznakowanie CE stanowi kluczowy wskaźnik oraz symbol zgodności danego wyrobu ze wszystkimi dyrektywami Nowego Podejścia Unii Europejskiej. Innymi słowy jest to oznakowanie potwierdzające zgodność produktu, a także procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania oraz ochrony zdrowia i środowiska. Dyrektywy te określają również wszelkie zagrożenia, które producent powinien wykryć oraz usunąć. Naniesienie przez…