Czym jest coaching?

Coaching stanowi pewnego rodzaju proces wspierania danej osoby w celu nakłonienia jej do głębszego zrozumienia swojej sytuacji, znalezienia nowych perspektyw i możliwości, a także odpowiedzi i rozwiązań, które pozwolą na skuteczne zrealizowanie określonych postanowień.

Istota warsztatów behawioralnych

Warsztaty behawioralne to nie tylko skuteczny sposób na poprawę efektywności pracowników w firmie. Warsztaty te kładą nacisk przede wszystkim na obserwację zachowania ludzkiego, przez co dają szansę lepszego oraz dużo skuteczniejszego wykorzystania możliwości i predyspozycji pracowników.

Czym jest rozporządzenie CLP

CLP (Classification, Labelling and Packaging) to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Dostosowuje ono wcześniejsze przepisy Unii Europejskiej do globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów.

Czym jest audyt wewnętrzny?

Wielu przedsiębiorców chcąc zoptymalizować funkcjonowanie swojej firmy sięga po rozwiązanie jakim jest audyt wewnętrzny. Zgodnie z definicją podaną przez The Institute of Internal Auditors (IIA), stanowi on niezależną działalność doradczą i weryfikującą, która ma wpłynąć na usprawnienie operacyjne organizacji.

Na czym polega audyt zewnętrzny?

Audyt, czyli rodzaj kontroli i badania procesów zachodzących w firmie, stanowi niezwykle skuteczny instrument, pozwalający uniknąć ewentualnych błędów i nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Jego celem jest przede wszystkim zebranie niezbędnych informacji, które mogą mieć kluczowy wpływ na usprawnienie działania firmy. Efekty audytu mogą być również doskonałym bodźcem do przeprowadzenia optymalizacji systemów i mechanizmów panujących w…