Welleing

Wellbeing w EcoMS

#Wellbeing to w dosłownym #dobrostan. Jest to całościowe spojrzenie na człowieka i jego potrzeby, określenie stanu czy sytuacji, w której czujemy się komfortowo. O wellbeingu mówimy wówczas, gdy człowiek realizuje swój własny potencjał, buduje odporność psychiczną, radzi sobie ze stresem, odczuwa zadowolenie i radość z życia, uważa siebie za wartościową osobę, a swoje życie za sensowne.…

Praca zdalna a dobrostan pracowników

Przed nami wizja kolejnego lockdownu. Sieć jest już przepełniona artykułami na temat pracy zdalnej. Mnóstwo dobrych rad. Dywagacje na temat zarządzania zespołem zza biurka własnego domu pracownikami w 34 czy 108 lokalizacjach są na porządku dziennym. Nie ma już luźnych pogadanek przy parzeniu kawy, czy spontanicznych zebrań. Przecież już nie podejdziesz po pracowników mówiąc „Jak…

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – rzeczywista korzyść czy ustawowy obowiązek?

Według naukowców z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, zaprezentowanych w senackiej komisji gospodarki i innowacyjności, nasza gospodarka wciąż pożera za dużo energii na jednostkę PKB w porównaniu nie tylko z rozwiniętymi, przemysłowymi krajami Zachodu, ale nawet z Turcją. Potencjał oszczędności dotyczący zużycia energii elektrycznej, szczególnie w przemyśle, jest ogromny. Szacuje się go na…

Zwiększenie roli pracowników w ISO 45001

Zwiększenie roli pracowników w ISO 45001 – czy na pewno?

Norma ISO 45001 funkcjonuje na rynku już od ponad 2 lat. Część naszych klientów już odeszła od dotychczasowych standardów (zwykle był to OHSAS 18001, rzadziej PN-N-18001), pozostali szykują się dopiero do przejścia na nową wersję. Formalnie nadal jesteśmy w okresie przejściowym, pierwotnie datą graniczną był 11 marca 2020, ze względu na obecną sytuację na rynku,…

Kwalifikacja ogrodzeń w aspekcie obowiązków producenta

Jak zostało opisane w poprzednich rozdziałach (ogrodzenia ochronne cz.1), ogrodzenia ochronne należy traktować jako objęte szeroko pojętym zakresem definicji osłon. Wobec powyższego, z tytułu pełnionej funkcji, ogrodzenia ochronne można byłoby uznać za jeden z elementów bezpieczeństwa, które powinny (w określonych warunkach) spełniać wymagania zasadnicze. Zakres tych wymagań jest analogiczny do wymagań dotyczących maszyn, a dotyczy…

Ogrodzenia ochronne jako elementy bezpieczeństwa podlegające oznakowaniu CE

Automatyzacja procesów produkcyjnych powoduje, że coraz więcej linii technologicznych nie wymaga stałej interwencji operatorów. Obszary takie są wygradzane przy pomocy konstrukcji ochronnych, jakimi są ogrodzenia – najczęściej w postaci paneli z wypełnieniem ażurowym (siatki). Jednocześnie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, tego rodzaju konstrukcje są elementami bezpieczeństwa w rozumieniu wymagań zasadniczych dotyczących maszyn. Powoduje to konieczność…

Kultura kary i nagrody – BBS cz. 2

Kolejnym ważnym elementem budowy kultury bezpieczeństwa w organizacji, jest wytworzenie środowiska, w którym: Nigdy nie przechodzę obojętnie wobec łamanych zasad bezpieczeństwa – zawsze reaguję Zauważam, gdy zasady bezpieczeństwa są stosowane – stosuję uzasadnioną pochwałę. Czy ważne jest aby reagować zawsze, natychmiast i konkretnie w przypadku łamania zasad bezpieczeństwa? To niby proste pytanie, pozostaje jednak bardzo ważne…

Metody Pomodoro i GTD – Zarządzanie czasem cz.3

Kolejne metody, które mogą pomóc we właściwym zarządzaniu czasem to: Metoda Pomodoro Aby ją wdrożyć, konieczna jest spisana lista zadań, długopis oraz czasomierz. Czyli niewiele. Główną zasadą pracy jest podział jej na 25-minutowe odcinki czasu. W trakcie każdych z 25 minut należy skupić się tylko na jednej czynności, którą należy wykonać od początku do końca.…

Metoda ALPEN – Zarządzanie czasem cz.2

Kolejna metoda, odwołująca się również do zasady 60/40, nazywa się metodą ALPEN. Jest to prosta metoda zarządzania czasem, ułatwiająca planowanie zadań do wykonania w ciągu dnia; składa się z 5 etapów. Nazwa jest akronimem od słów z języka niemieckiego. APLEN A – Aufgaben czyli zadania. W pierwszym kroku sporządź listę zadań do wykonania na dany…

Zarządzanie czasem cz.1 – Wstęp i zasada TRZOS

Dla wielu z nas, a może dla wszystkich, obecna sytuacja jest trudna. Na pewno jest specyficzna, wyjątkowa, niestandardowa i nowa. Pierwsze dwa tygodnie były dla mnie ciężkie- mówi Anna Praska, trener EcoMS. Mnóstwo informacji, które szybko stały się dla mnie szumem komunikacyjnym, były przytłaczające i frustrujące. Musiałam z nich wybrać te najważniejsze, a następnie działać…