monitoring

RODO a monitoring miejsca pracy

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wprowadza do Kodeksu pracy zmiany, jakie trzeba zastosować w miejscach pracy. Są to przede wszystkim regulacje dotyczące monitoringu. Od teraz to właśnie Kodeks pracy stanowi podstawę prawną w kwestii stosowania tego rodzaju nadzoru. Pracodawca nie musi pytać pracownika o zgodę na rejestrowanie obrazu z kamery w miejscu zatrudniania, jednak będzie…

Praktyczne aspekty stosowania urządzeń do zatrzymywania awaryjnego maszyn

1. Wprowadzenie Wyłączniki awaryjne są elementami bezpieczeństwa instalowanymi w większości maszyn i urządzeń technicznych. Funkcja zatrzymania awaryjnego służy do jak najszybszego przerwania niebezpiecznego procesu pracy, bez stwarzania zagrożenia dla ludzi i środowiska oraz bez uszkadzania samej maszyny. Urządzenia do zatrzymywania awaryjnego są stosowane powszechnie, a użytkownicy maszyn nie zwracają uwagi na praktyczne aspekty ich stosowania.…

pracodawca

Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP?

Obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia swoich pracowników. Bez względu na to, ile osób zatrudnia, ma zapewnić im higieniczne i bezpieczne warunki pracy. Podstawowe wymagania w tym zakresie reguluje Kodeks pracy. Kogo chronią przepisy BHP? Zgodnie z prawem pracodawca musi zapewnić odpowiednie warunki pracy osobom zatrudnionym w jego firmie na podstawie stosunku pracy, umowy…

zarządzanie

Czym jest muda w procesie zarządzania?

Muda to japońskie określenie na coś, co jest bezużyteczne lub zbędne. Przyjęło się tłumaczyć je jako marnotrawstwo lub stratę. Muda jest jednym z trzech podstawowych zwrotów, które służą do wyznaczania nieefektywnych działań zgodnie z zarządzaniem typu lean management oraz Systemem Produkcyjnym Toyoty. Czym jest muda? Muda oznacza każdą akcję, która zużywa zasoby, lecz nie generuje…

komunikacja niewerbalna

Komunikacja niewerbalna i jej wpływ na relacje międzyludzkie

Komunikacja niewerbalna od zawsze była, jest i będzie nierozłącznym elementem naszego życia. Często jest jednak niedoceniana, a to właśnie mowa niewerbalna ma nierzadko dużo większy wpływ na rozmówcę niż same słowa. Aby to zobrazować, zadajmy sobie pytanie: czy zaufamy komuś, kto cały czas unika kontaktu wzrokowego? Mowa niewerbalna, oprócz codziennych rozmów, wpływa także na finalizowanie…

Nowym prawem w płonące odpady

W pierwszej połowie 2018 r. w całej Polsce wybuchło ok. 70 pożarów składowisk i miejsc magazynowania odpadów. To stanęło u podstaw lipcowej nowelizacji ustawy o odpadach oraz innych ustaw, która weszła w życie 5 września 2018 r. Większość pożarów nie była przypadkowa, zaś status miejsc zbierania oraz przetwarzania odpadów i pociągnięcie ich zarządców do odpowiedzialności…

owelizacja-normy-iso-50001

Nowelizacja normy ISO 50001

W celu ciągłego udoskonalania standardów obowiązujących w skali międzynarodowej, raz na jakiś czas normy jakościowe są aktualizowane. W sierpniu nowelizacja dotknęła normę ISO 50001, regulującą system zarządzania energią, odpowiedzialną za regulacje dotyczące efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Dlaczego wprowadza się nowelizację? W kontekście rosnącego zużycia energii w skali światowej niezbędne jest opracowanie najwyższej jakości systemów zarządzania energią, dzięki którym możliwe…

jakie-czynniki-moga-urtudniac-prace-biurowa

Jakie czynniki mogą utrudniać pracę biurową?

Praca biurowa jest powszechnie uznawana za lekką i dość bezpieczną. W rzeczywistości może powodować groźne skutki, jeśli warunki pracy są niewłaściwe – dotyczy to zarówno miejsca jak i charakteru wykonywanych obowiązków. Niektóre czynniki sprawiają również, że praca biurowa nie jest tak efektywna, jak byśmy tego chcieli. Praca biurowa – szkodliwe czynniki Na problemy ze zdrowiem…

Czynniki uciążliwe podczas robót budowlanych

RODO w BHP

Od 25 maja 2018 roku regulacje RODO mają zastosowanie w działach personalnych i służby BHP. Stosowanie tych przepisów nadal budzi wiele wątpliwości. Unijne rozporządzenie (zwane popularnie RODO) oraz polska ustawa o ochronie danych osobowych weszły w życie już sześć miesięcy temu. Niestety, upływ czasu nie zmniejsza liczby błędnych interpretacji czy nadinterpretacji przepisów. Z absurdalnymi sytuacjami…

audyt

Audyt jakości – jaka jest jego rola?

Audyt wewnętrzny jest podstawowym narzędziem weryfikacji w każdym przedsiębiorstwie, w którym stosowany jest system zarządzania jakością i w którym wprowadzona została norma ISO 9001. Zgodnie z kodeksem etyki opracowanym przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA, audyt powinien opierać się na prawości, obiektywizmie, poufności i kompetencji. Dzięki ustrukturyzowanym mechanizmom rewizji możliwa jest obiektywna ocena procesów zachodzących w firmie. Docelowo audyt…