Proces zarządzania odpadami – gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami opiera się przede wszystkim na Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Reguluje ona zasady postępowania z odpadami, a przede wszystkim zapobiegania powstawania odpadów lub minimalizacji ich ilości. Również w Systemie Zarządzania Środowiskowego opartym na ISO 14001 istnieje wiele odniesień do gospodarki odpadami. Można je znaleźć m.in. w polityce środowiskowej, wymaganiach…