Zgłoszenia do Biura ds. Substancji Chemicznych, dot. wytwarzania mieszaniny oraz substancji chemicznych w przedsiębiorstwie.

,,Czy wytwarzaną mieszaninę muszę zgłosić do inspektora ds. substancji chemicznych?” Jeśli zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą związaną z mieszaninami i substancjami chemicznymi, trzeba być świadomym regulacji z tego obszaru. Pamiętajmy, że mieszaniny niebezpieczne oraz mieszaniny stwarzające zagrożenie muszą być zgłoszone do Biura ds. Substancji Chemicznych. U podstaw tego obowiązku leży art. 15 Ustawy o substancjach chemicznych…