Wizyjna kontrola miejsc magazynowania odpadów

Od 17 grudnia 2019 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Jest to niewątpliwie efekt ujawnionych dotąd nieprawidłowości, w tym serii pożarów. Wiąże się to jednak z dodatkowymi obowiązkami dla podmiotów z tej branży. Posiadający: zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające…

Jaki jest Twój ślad węglowy – jak go obliczyć i zmniejszyć?

Oblicz swój ślad węglowy Ślad węglowy jest opisowym, szeroko stosowanym terminem określającym bilans emisji gazów cieplarnianych całej organizacji, lub alternatywnie, pojedynczego produktu lub usługi. Obejmuje on emisję dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych (mierzoną w ekwiwalentach CO2 / CO2-eq). W przypadku organizacji takiej jak firma lub instytucja publiczna, ślad węglowy obejmuje wszystkie emisje, które…

Restrykcje w stosowaniu niektórych F-gazów w urządzeniach

W wielu firmach użytkowana jest klimatyzacja, która zawiera czynnik chłodniczy w postaci fluorowanego gazu cieplarnianego (F-gazu) R419A (np. w szafie klimatyzacji precyzyjnej). Trzeba mieć świadomość, że wykorzystanie F-gazów podlega ścisłej regulacji. Operuje się tu wartościami współczynnika globalnego ocieplenia (GWP), który jest od 140 razy do blisko 23000 razy większy niż GWP CO2 . Dzięki temu…

Klucz do BDO, czyli jak się odnaleźć w nowym świecie ewidencji odpadów

Przełom roku 2019 i 2020 upłynął dla wielu przedsiębiorców pod znakiem 3 liter – „BDO”. Mowa o bazie, która rozpoczęła funkcjonowanie 1 stycznia br. Zapoczątkowała niemal rewolucję w zakresie ewidencji odpadów, jak również zdezorientowanie wśród podmiotów, które muszą być wpisane do rejestru BDO. Każda zmiana prawa generuje wiele wątpliwości pytań przedsiębiorców, szczególnie tak szeroka. Pierwsze…