Wymagania Ustawy o efektywności energetycznej wraz z aktami wykonawczymi

Od 1 stycznia 2013 r. rozpoczął funkcjonowanie dawno oczekiwany mechanizm wspierania działań związanych ze zwiększaniem efektywności energetycznej.

Wprowadzone Ustawą o efektywności energetycznej Świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białe certyfikaty, to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania prooszczędnościowe. System skierowany jest do wszystkich podmiotów podejmujących działania związane z oszczędnością energii. Stwarza dodatkowe możliwości finansowania inwestycji energooszczędnych. W związku z tym zapraszamy Państwa na szkolenie, w trakcie którego przedstawimy zasady funkcjonowania systemu oraz mechanizm tzw. ”białych certyfikatów”.
Serdecznie zapraszamy, jeśli nurtują Państwa następujące pytania:

 • Czy jesteście podmiotem uprawnionym lub zobowiązanym do uczestnictwa w systemie białych certyfikatów?
 • Czy warto przystąpić do przetargu na białe certyfikaty?
 • Jakie dokumenty należy przygotować?
 • Ile można zyskać a ile można stracić, przystępując do systemu białych certyfikatów?

W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo, na czym polega mechanizm rynkowy w postaci świadectw efektywności energetycznej oraz z jakiego rodzaju projektami poprawiającymi efektywność można występować w przetargu ogłaszanym przez Prezesa URE.

Szkolenie jest kierowane do osób odpowiedzialnych za zarządzanie energią w Zakładach, Pełnomocników systemu zarządzania energią ISO 50001 oraz wszystkich osób zainteresowanych.

Program szkolenia

 • Podstawy prawne systemu poprawy efektywności energetycznej
  • Polityka energetyczna Unii Europejskiej i dyrektywy UE w zakresie efektywności energetycznej
  • Planowane zmiany w wymaganiach prawnych – co nas czeka w przyszłości ?
  • Polityka energetyczna Polski a Ustawa o efektywności energetycznej
 • Schemat funkcjonowania białych certyfikatów
  • Jakie są zadania w zakresie efektywności energetycznej?
  • Kim są podmioty zobowiązane i uprawnione?
  • Jakie są zasady uzyskania i umorzenia białych certyfikatów?
  • Jak wyglądają procedury przetargowe?
  • Jakie rodzaje projektów można zgłaszać do przetargów?
 • Rola audytu i audytora
  • W jaki sposób sporządzić audyt efektywności energetycznej?
 • Zasady sporządzania audytów efektywności energetycznej
  • System weryfikacji poprawności dokumentacji składanej w przetargu?
 • Rozliczanie obowiązku i system kar
  • Konsekwencje wiążące się z nieprawidłowościami w dokumentacji przetargowej
  • Kiedy możliwe jest otrzymanie zakazu udziału w przetargach PURE?
  • Kary pieniężne

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmują jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych).