W związku z rozpoczęciem funkcjonowania rejestru BDO od 1 stycznia 2020 r. nastąpiła niemała rewolucja związana z ewidencją odpadów oraz przedkładaniem zbiorczych zestawień o odpadach, m.in. dokumenty ewidencyjne są prowadzone w systemie elektronicznym w BDO. Zmianie uległ również katalog podmiotów zobowiązanych do posiadania wpisu w rejestrze.

31 stycznia 2020 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydłużająca możliwość sporządzania dokumentów dotyczących ewidencji odpadów w formie papierowej do dnia 30 czerwca 2020 r. Dokumenty te będę musiały być wprowadzone niezwłocznie do elektronicznej bazy BDO, ostateczny termin na wprowadzenie danych upływa z dniem 31 lipiec 2020 r. Ponadto nowelizacja ustawy wprowadziła przesunięcie terminów
na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących m.in. gospodarki odpadami za rok 2019 do 30 czerwca 2020 r.

Szkolenie kierowane jest do specjalistów z zakresu ochrony środowiska oraz osób zainteresowanych najnowszymi nowelizacjami przepisów z tej dziedziny prawa

Program szkolenia

 1. Omówienie zmian prawnych wprowadzonych w ustawie o odpadach dotyczących ewidencji odpadów
 2. Obowiązek zmiany posiadanych decyzji oraz zabezpieczenie roszczeń
 3. Wizyjny system kontroli miejsc magazynowania
 4. Wpis do rejestru na wniosek/z urzędu
 5. Korzyści płynące z systemu BDO
 6. Nowe zasady prowadzenia ewidencji – od 1 stycznia 2020 r.
 7. Sporządzanie karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) oraz karty przekazania odpadów (KPO)
 8. Sporządzanie karty ewidencji odpadów
 9. Sprawozdawczość odpadowa – zbiorcze zestawienie danych o odpadach*
 10. Przepisy przejściowe w zakresie prowadzenia ewidencji
 11. Sankcje karne z tytułu nieprzestrzegania obowiązków ustawowych
 12. Najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące BDO
 13. Pytania i dyskusja

*Szkolenie praktyczne w przypadku, gdy w BDO będzie dostępna zakładka dotycząca sprawozdawczości

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje jeden dzień szkoleniowy

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!