Audytowanie to ważny element ciągłego doskonalenia, na którym są zbudowane systemy zarządzania.

Audyty stanowią podstawę dla samooceny organizacji oraz oceny ich zdolności do spełnienia wymagań dotyczących jakości, środowiska czy bezpieczeństwa pracy. Szczególnym skarbem dla każdego Zakładu są kompetentni audytorzy wewnętrzni, którzy swoją pracą wpływają na kształt i funkcjonowanie systemu. Mają oni możliwość spojrzenia na wiele rzeczy „świeżym” okiem i zauważenia tego, co ludziom na co dzień pracującym w danym obszarze umyka i staje się rutyną. Skuteczność audytów wewnętrznych rzutuje bezpośrednio na możliwość doskonalenia firmy i całego systemu zarządzania. To właśnie raporty audytorów, poparte dobrą znajomością realiów własnej organizacji, wymuszają rozwój poprzez prawdziwe (a nie tylko formalne) działania korygujące i zapobiegawcze. Audytowanie zintegrowanego systemu zarządzania ma szereg zalet, występuje mniej zakłóceń w funkcjonowaniu Zakładu spowodowanych audytami, spojrzenie na system jest całościowe. Niestety są również i wady. Takie podejście wymaga bardzo dużej wiedzy audytorów, nie lada wyzwaniem jest również organizacja i zapanowanie nad wszystkimi tematami dotyczącymi jakości, środowiska i bezpieczeństwa pracy.

Uczestnicy:

Nasze szkolenie jest kierowane do kandydatów na audytorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania, audytorów, którzy posiadają już uprawnienia audytorskie pojedynczych systemów oraz osób chcących poznać lub doskonalić metody i techniki audytorskie.

Szkolenie jest szczególnie nastawione na praktyczne warsztaty w zakresie przygotowywania, realizacji i raportowania wyników audytów wewnętrznych.

Program szkolenia

 • Omówienie wymagań norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 w kontekście zadań audytora:
  • Audytowanie procesów zidentyfikowanych w systemie zarządzania jakością,
  • Identyfikacja zagrożeń, oceny ryzyka, określanie i wdrażania środków kontroli – podejście do audytowania założeń systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ,
  • Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych, określanie, wdrażanie i monitowanie nadzoru nad procesami związanymi z aspektami znaczącymi – podstawa systemu zarządzania środowiskowego,
  • Elementy wspólne w normach.
 • Podstawowe wymagania dla audytorów zgodnie z ISO 19011.
 • Rola i odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za planowanie i przeprowadzenie audytów wewnętrznych.
 • Skuteczne przygotowywanie się do audytu:
  • Kryteria stosowane w trakcie audytu,
  • Ćwiczenia praktyczne w zakresie efektywnego wykorzystania list kontrolnych,
  • Przygotowanie planu audytu.
 • Przeprowadzenie audytu:
  • Spotkanie otwierające, metody zadawania pytań, pisanie notatek
  • Sposoby komunikowania się z różnego rodzaju rozmówcami, trudne sytuacje audytowe, najczęściej popełniane błędy przez audytorów
  • Ćwiczenia praktyczne – analiza sytuacji audytowych, ocena i pisanie notatek podczas audytu
  • Dokumentowanie wyników, prawidłowe zapisywanie niezgodności
  • Składanie raportu z audytu ze zwróceniem uwagi na poprawne formułowanie wniosków z audytu
  • Prowadzenie spotkania zamykającego audyt
 • Działania korygujące i zapobiegawcze – jak efektywnie pomóc audytowanemu zgodnie ze sztuką audytowania?
 • Najczęściej popełniane błędy podczas pisania raportów – przykłady i analiza dokumentów z audytów wewnętrznych.
 • Egzamin – pozytywny wynik upoważni nas do wystawienia Certyfikatu audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmują dwa dni szkoleniowe (16 godzin lekcyjnych)

Szkolenie poprowadzi

Andrzej Kwocz

Więcej informacji o trenerze znajdziesz TUTAJ.

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!

Koszt szkolenia

 • 1200 zł netto/osobę (słownie: tysiąc dwieście złotych)
 • 1100 zł netto/osobę (słownie: tysiąc sto złotych) – dla klientów ESQULA

Dowiedz się TUTAJ jaki możesz uzyskać rabat!

Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i multimedialnej, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przerw kawowych oraz obiadu.