Energia – jej efektywne wykorzystanie ma podstawowe znaczenie dla rachunku kosztów organizacji, jak i dla środowiska naturalnego.

Pomoc w systemowym podejściu do tego, jak planować i realizować poprawę wyniku energetycznego dostarcza norma ISO 50001:2018. System zarządzania energią, który powstał w oparciu o wypróbowane rozwiązania z innych standardów ISO.

Dlatego też jednym z elementów sprawdzenia poprawności działania systemu zarządzania są audyty wewnętrzne. Audytorami zostają osoby, które na co dzień nie zajmują się kwestiami związanymi z technicznymi aspektami zarządzania energią, często nie posiadają wykształcenia technicznego, nie znają zagadnień prawnych związanych z wykorzystaniem energii. Czy to oznacza, że nie mogą być dobrymi audytorami systemu zarządzania energią?

W trakcie szkolenia przedstawimy wymagania standardu ISO 50001, który będzie stanowiło kryterium audytów, jak również omówimy podstawowe wymagania prawne związane z wykorzystaniem energii – istotne z punktu widzenia zadania audytorskiego. Omówimy specyfikę systemów energetycznych i kwestie wpływające na efektywność ich działania. Następnie przedstawimy, i co najważniejsze przećwiczymy kolejne etapy procesu audytowania: przygotowanie do audytu i jego przeprowadzenie, jak również udokumentowanie wniosków z audytu w postaci raportu i kart niezgodności.

Korzyści wynikające ze szkolenia:

 • przygotowanie do efektywnego realizowania audytów systemu zarządzania energią,
 • omówienie funkcji i zadań audytora w kontekście wymagań normy ISO 50001:2018,
 • przedstawienie wymagań standardu ISO 50001:2018,
 • zdobycie umiejętności prawidłowego raportowania.

Program szkolenia

 • System zarządzania energią ISO 50001:2018 (SZE)– z punktu widzenia audytora wewnętrznego
 • Audyt wewnętrzny systemu zarządzania energią – specyfika audytów
  • Możliwości integracji z innymi systemami ISO
  • Kontekst funkcjonowania SZE
  • Odpowiedzialności w SZE – sposoby audytowania
 • Planowanie w systemie energetycznym
  • Ryzyka i szanse
  • Przegląd energetyczny – jakie informacje powinien dostarczyć, wyznaczanie energii bazowej, wskaźniki wyniku energetycznego.
 • Cele i zadania energetyczne
 • Identyfikacja stron zainteresowanych i ich wymagań dotyczących SZE
  • zasady identyfikacji i zapewnienie dostępu,
 • Zasady komunikacji związanej z wynikiem energetycznym
 • Nadzór operacyjny
  • Nadzór nad urządzeniami, procesami, infrastrukturą – ze względu na zużycie energii
 • Projektowanie – uwzględnienie wyniku energetycznego
 • Zakupy – kryteria i informacje dla dostawców
 • Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena działania SZE – plan monitoringu, nadzór nad systemem pomiarowym
 • Wymagania dotyczące audytowania – przypomnienie
 • Planowanie i przygotowanie do audytu – efektywne wykorzystanie list kontrolnych
 • Audyt systemu zarządzania energią – specyfika audytów
 • Na jakie zagadnienia związane z poprawą efektywności energetycznej powinien zwrócić uwagę audytor wewnętrzny?
 • Jakich dowodów powinien oczekiwać audytor dla potwierdzenia, że system zarządzania energią został prawidłowo zaplanowany (m.in. przegląd energetyczny, energia bazowa)?
 • Jak tworzyć zespół skutecznych audytorów SZE
  • Jak planować audyty z uwzględnieniem innych systemów już funkcjonujących w firmie
 • Dokumentowanie wniosków audytowych
 • Przykłady niezgodności
 • Egzamin – pozytywny wynik upoważni nas do wystawienia Certyfikatu audytora wewnętrznego systemu zarządzania energia zgodnego z ISO 50001:2018.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmują dwa dni szkoleniowe (16 godzin lekcyjnych)

Szkolenie poprowadzi

Anna Kominek

Więcej informacji o trenerze znajdziesz TUTAJ.

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!