Przeprowadziliśmy audyt oceny zgodności z zakresu ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla Sitech Sp. z o.o.