Przeprowadziliśmy audyt oceny zgodności z zakresu ochrony środowiska dla 3M Poland Manufacturing Sp. z o.o. w Janinowie.