Przeprowadziliśmy audyt oceny zgodności z zakresu ochrony środowiska, substancji chemicznych,ochrony przeciwpożarowej, energetyki oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla Electrolux Sp. z o.o. w Świdnicy.